3KNPBM

III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY CERTYFIKATÓW
Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu świadczącego o wzięciu udziału w III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza
proszone są o wysłanie maila na adres: 3knpbm@mir.gdynia.pl do 30 czerwca br.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza zatytułowanej „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2022 roku w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni. Organizatorami konferencji są Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk oraz Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

Z wielką przyjemnością informujemy, że zaproszenia do wygłoszenia wykładów plenarnych, przyjęli:

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Henryk Kowalczyk
  • Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzy Duszyński
  • Prezydent Miasta Gdyni – Pan Wojciech Szczurek.
Patronat od MRiRW Patronat od Prezesa PANPatronat honorowy prezydenta Miasta Gdyni

 Ważne terminy:

  • Zgłaszanie abstraktów do 15 kwietnia 2022 r.
  • Informacja o zaakceptowaniu abstraktów zostanie przekazana najpóźniej do 10 maja 2022 r.
  • Rejestracja uczestników (prelegentów i słuchaczy) i wnoszenie opłat do 13 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie:

https://iiiknpbm.mir.gdynia.pl

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród osób zainteresowanych proponowaną tematyką.

Z wyrazami szacunku

dr Piotr Margoński
Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG
Przewodniczący Komitetu Badań Morza PAN
dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIB
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III KNPBM MIR-PIB