3KNPBM

FAQ – pytania i odpowiedzi

 1. Kiedy uzyskam informację, że mój abstrakt został zaakceptowany?
  Najpóźniej do 10 maja zostaną przekazane informacje o akceptacji abstraktów i formie wystąpienia.
 2. Jaki rozmiar powinien mieć poster?
  Postery prosimy przygotować w rozmiarze nie przekraczającym formatu A0 ( 84.1 cm x 118.9 cm), preferowane są plakaty w układzie pionowym.
 3. Ile będę mieć czasu na referat?
  Każdy prelegent/uczestnik konkursu w Sesji Młodych Badaczy ma do dyspozycji 15 minut, w tym 10 minut na wygłoszenie referatu i 5 minut na dyskusję.
 4. Jak uzyskać fakturę?
  Faktury w formie elektronicznej zostaną wysłane najpóźniej do 14 dni po konferencji. Osoby, które potrzebują faktury pro-forma lub faktury zaliczkowej proszone są o kontakt e-mail: 3knpbm@mir.gdynia.pl
 5. Czy kolacja jest dodatkowo płatna?
  Pierwszego dnia konferencji odbędzie się kolacja integracyjna dla wszystkich uczestników Konferencji (w ramach opłaty konferencyjnej).