3KNPBM

Organizatorzy

Organizatorem III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza zatytułowanej „Stan i trendy zmian środowiska morskiego” jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Komitetem Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Naukowy III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza:

 • dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG – Instytut Oceanografii UG w Gdyni,  Przewodniczący
 • dr hab. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. Waldemar Walczowski – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zastępca  Przewodniczącego
 • dr Piotr Margoński – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
 • prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG – Dyrektor Instytutu Oceanografii UG w Gdyni
 • dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB  – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni
 • prof. dr hab. Jan Horbowy – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US – Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP- Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. dr hab. Magdalena Podolska – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG – Instytut Oceanografii UG w Gdyni
 • dr hab. Monika Kędra, prof. IOPAN – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG – Instytut Oceanografii UG w Gdyni
 • dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. IOPAN – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr Wojciech Jegliński – Dyrektor Oddziału Geologii Morza w Gdańsku, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Komitet Organizacyjny III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza:

 • dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIB – Przewodnicząca
 • dr Adam Woźniczka – Zastępca Przewodniczącej
 • mgr Anna Ochman – Sekretarz

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • mgr Joanna Pawlak
 • mgr Karolina Jonko-Sobuś
 • dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn
 • dr Szymon Smoliński
 • dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB
 • dr Magdalena Jakubowska