3KNPBM

Konkurs

Wzorem poprzednich konferencji odbędzie się Sesja Młodych Badaczy Morza. Sesja ma charakter konkursu na najlepszą prezentację, za którą przyznana zostanie nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie, a następnie osobiste wygłoszenie referatu, którego uczestnik konkursu jest autorem wiodącym. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba w wieku poniżej 35 lat (rocznik 1987 i młodsi), jednak nie później niż 3 lata po uzyskaniu stopnia doktora (obrona doktoratu w roku 2018 i później, z wyłączeniem okresów urlopów rodzicielskich i zdrowotnych).

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wybór opcji Sesja Młodych Badaczy Morza w trakcie rejestracji abstraktu.